Ambulans

  • Krajowy oraz międzynarodowy medyczny transport osób chorych i poszkodowanych w wypadkach,
  • Lokalny transport pacjentów na badania, z badań i pomiędzy placówkami medycznymi,
  • Uslugi w zakresue ratownictwa medycznego i pielęgniarsiego,
  • specjalistyczny transport dla wszystkich, którzy go potrzemuja.

Zespół wyjazdowy posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje medyczne.
Ceny transportu krajowego i międzynarowodego obliczamy na podstwaie ilości kilometrów trasy przejazdu iraz w zalezności od rodzaju zespołu medycznego (ratownik medyczny, pielęgniarka czy lekarz). Koszt usługi dostosowany jest indywidualnie do każdego klienta.